Page 8 - HR TECH 2024
P. 8

10:55  Kunstig intelligens i HR: En praktisk tilnærming
       I en verden hvor digital transformasjon skjer i et hurtig tempo, står HR-sektoren overfor en unik mulighet til å omfavne kunstig
       intelligens for å forbedre og forenkle sine prosesser. AI (kunstig intelligens), og spesielt ChatGPT, har vist seg å være en effektiv
       hjelp i personalhåndtering. Denne teknologien representerer ikke bare et nytt verktøy vi kan bruke, men også en ny måte å
       tenke rundt arbeid, interaksjon og personvern.
       I dette foredraget vil Kjetil Sinding utforske hvordan ChatGPT og AI kan spille en viktig rolle i HR-arbeidet, og hvordan det kan
       transformere HR til det bedre, både i dag og i fremtiden.
       •  Innsikt i ChatGPTs funksjonsmåte
       •  Bruk av ChatGPT i HR-arbeid
       •  ChatGPT i lys av GDPR
       Kjetil Sinding, grunnlegger og CEO av Sempro AS og Digitive AS


   11:30  Lunsj
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13