Page 10 - HR TECH 2024
P. 10

13:00  Sikring av det digitale landskapet
       Samina vil belyse trusler, utfordringer og etiske problemstillinger innen cybersikkerhet. Hun evner å se de store bildene innenfor
       de globale teknologiske trendene og formidler dem på en måte som treffer deg personlig. Foredraget legger vekt på hvordan
       man kan bli bevisst og beskytte sitt digitale avtrykk både på individ- og organisasjonsnivå.
       •  Cybersikkerhetstrusler, utfordringer og etiske dilemmaer
       •  Beskyttelse av digitale avtrykk for individer og organisasjoner
       •  Praktiske verktøy og strategier for både ansatte, HR og ledere
       Samina Vabo Ansari, Gründer, formidler og konsulent


       13:20  Ansvarlig AI-ledelse: Lærdommer fra Telenor (in English)
       Hvordan påvirkes lederskap av kunstig intelligens (AI)? Hvordan kan man skalere læringen og bruken av AI? Hvordan kan
       ledere forme en bedriftskultur som fremmer etisk og ansvarlig bruk av AI, og hvorfor er dette viktig? Dette er sentrale spørsmål
       som Marlena Sofia Rasmussen tar opp og gir verdifulle perspektiver på gjennom sine erfaringer og lærdommer fra Telenor.
       •  Hvordan påvirkes lederskap i AI-æraen
       •  Verktøykasse for å skalere AI og brobygging over kompetansegapet: Eksempler på brukstilfeller og beste praksiser
       •  Hva bør ledere gjøre for å fremme en kultur for ansvarlig bruk av AI?
       •  Hvordan vil fremtidsrettet lederskap se ut?
       Marlena Sofia Rasmussen, Visepresident for global ledelsesutvikling, Telenor


   13:55 Pause


       14:15  Smidig HR i Forsvaret – vår felles digitale reise
       Stian Norløff og Benedicte Buer deler innsikt i hvordan Cyberforsvaret og Forsvarets personell- og vernepliktsenter har gått
       igjennom en smidig digital transformasjon og hvordan HR har gått foran som det ledende fagområdet i denne reisen.
       •  Smidig implementering av HR Tech
       •  Hvordan ta ansvar for egen digitalisering
       •  Digitalisering er 80% prosesser og 20% teknologi
       Stian Norløff, sjef for Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling og Benedicte Buer, forretningsutvikler og produktområdeleder
       innen HR i Forsvaret
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15