Page 7 - HR TECH 2024
P. 7

09.00  Velkommen
       09:05  Utover teknologien: AI, automatisering og fremtidens arbeidsliv (in English)
       Perry Timms, rangert som Storbritannias fremste HR-tenker i 2022 og 2023, tar for seg mer enn bare den nyeste teknologien. Han
       dykker dypere inn i endringene som kommer med utvidet bruk og adopsjon av kunstig intelligens (AI) og automatisering. Det handler
       ikke bare om å forstå teknologien, men om å være klar over og forberedt på de omfattende effektene disse innovasjonene vil ha på
       måten vi organiserer arbeid, utvikler ferdigheter og lærer. Hvordan kan vi maksimere potensialet som AI og automatisering bringer
       med seg? Hvordan endrer disse teknologiene strukturen på våre arbeidsplasser? Hvordan forvandles arbeidslivet, fra tradisjonelle
       ansettelsesformer til nye, mer fleksible engasjementsmodeller?
       •  Bredere adopsjon av AI og automatiseringer
       •  Organisasjonsdesign og læring
       •  Arbeidets natur og engasjement
       •  Hva betyr dette for HR og ledere?
       Perry Timms, grunnlegger og Chief Energy Officer hos PTHR   09.50  Pause


        10:20  AI endrer alt! (in English)
        Kunstig intelligens (AI) endrer selve arbeidets natur og dermed også hele HR-feltet, fra rekruttering til læring og utvikling.
        Donald vil ta opp forskningen som har blitt gjort på hvordan AI påvirker arbeidet, samt de ulike ansvarsområdene HR har i
        organisasjoner. Han vil også belyse de konkrete utfordringene HR står overfor når det gjelder teknologisk utvikling, og den
        nødvendige endringen i tankesett som kreves for å omfavne denne nye typen teknologi. Videre vil han forklare hvorfor det er
        naivt å anta at AI kun vil forsterke våre eksisterende arbeidsoppgaver, da det også vil føre til eliminering av visse oppgaver og
        roller, samtidig som det skaper nye og unike roller i HR-sektoren.
        •  AIs innvirkning på arbeid og HR - forskningsbevis
        •  Nødvendig endring i tankegang
        •  Effektiv integrering av AI i HR
        Donald Clark, CEO at Wildfire Learning
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12