Page 2 - HR TECH 2024
P. 2

Forord                               HR Tech og AI 2024

                               Teknologi og kunstig intelligens er ikke lenger bare visjoner
                               for fremtiden, men har nå blitt en essensiell og integrert del
                               av vår arbeidshverdag. Avanserte løsninger, som ChatGPT,
                               automatisering og analyseverktøy, representerer en ny æra for
                               effektivitet og innovasjon i arbeidslivet.

                               Likevel medfører introduksjonen av slike verktøy også nye
                               ansvarsområder. Hvordan kan vi sikre ansvarlig bruk av disse
                               teknologiene, samtidig som vi ivaretar etikk og sikkerhet i vårt
                               digitale økosystem?

                               HR Tech 2024 vil gi deg en grundig innsikt i disse aktuelle
                               temaene, med særlig fokus på kunstig intelligens,
                               effektivisering, samt de utfordringene og mulighetene som
                               oppstår i kjølvannet av teknologisk fremgang.

                               Vi har invitert både nye og erfarne foredragsholdere for en
                               innholdsrik dag full av nyttige og praktiske råd. Gled deg til å
                               møte bransjeeksperter, og få nye perspektiver og inspirasjon
                               som kan forbedre din praksis på HR Tech!

                               Vi gleder oss til å se deg på Clarion Hotel The Hub i april,
                               velkommen skal du være!

                               Hilsen HR Norge
   1   2   3   4   5   6   7