Page 9 - Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt
P. 9

Biografier      Annette Selmer er advokat med egen advokatpraksis og autorisert konfliktmegler. Hun arbeider blant annet som rådgiver for ledere
      i staten ved håndtering av vanskelige personalsaker, omorganisering og liknende. Hun har lang erfaring fra staten, blant annet som
      seniorrådgiver i AAD, dommer i Oslo skifterett og som avdelingsdirektør i Justisdepartementet. Selmer er medforfatter av boken
      Norsk Tjenestemannsrett.


      Sara Aarseth er utdannet psykolog og spesialist i klinisk arbeidspsykologi. Hun har over 20 års erfaring som arbeids- og
      organisasjonspsykolog, og har jobbet med kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø i en rekke virksomheter. Sara har
      spisskompetanse på varslingsaker og konflikter, og har gjennomført en rekke undersøkelser i forbindelse med potensielle brudd på
      arbeidsmiljøloven. Hun har også lang tids erfaring som veileder for både ledere, ledergrupper og medarbeidere.      Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet SBDL, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett
      og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og
      foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken Arbeidslivets spilleregler.
   4   5   6   7   8   9   10