Page 7 - Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt
P. 7

Lagring og sletting av advarsel og ordensstraff
       Bruk av advarsel eller ordensstraff kan være nødvendig ved uakseptabel adferd fra arbeidstaker. Arbeidsgiver vil også ha
       behov for å lagre dokumentasjonen med sikte på eventuelle fremtidige forhold. Imidlertid reiser reglene om sletting i EUs
       personvernforordning (GDPR) og tilsynsmyndighetenes praktisering av regelverket utfordringer som kan være i konflikt med
       arbeidsgiveres behov. Samtidig må offentlige virksomheter også forholde seg til annet regelverk, herunder arkivloven om
       arkivering og bevaring.
       •  Hvilke regler gjelder for lagring og sletting etter personvernforordningen (GDPR)?
       •  Hvilke regler gjelder for arkivering og bevaring for offentlige virksomheter etter arkivloven?
       •  Hvordan er reglene om sletteplikt i GDPR praktisert så langt i Norge? Et kritisk blikk på Personvernnemndas praksis.
       Thomas Braut Svendsen, advokat og partner i SBDL

    www.hrnorge.no
   2   3   4   5   6   7   8   9   10