Page 6 - Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt
P. 6

Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen
       Mange opplever utfordringer knyttet til samarbeid i jobbsituasjonen, og det forsvinner ikke selv om vi ikke sitter fysisk sammen.
       Selmer tar for seg det juridiske og rettspraksis knyttet til tematikken. Hvilke grep kan en ta for å bedre samarbeidet? Er det
       mulighet for omplassering av en av partene som en del av arbeidsgivers styringsrett?
       •  Samarbeidsproblemer – er det konflikt eller illojalitet eller noe helt annet?
       •  Dårlig samarbeid mellom leder og medarbeider
       •  Dårlig samarbeid mellom to kollegaer på samme nivå
       •  Arbeidsgivers aktivitetsplikt og omsorgsansvar
       •  Arbeidstakers medvirkningsplikt
       •  Er det mulig å gi en skriftlig advarsel, eventuelt oppsigelse?
       Annette Selmer, advokat og konfliktmegler


       Praktiske råd i håndtering av samarbeidsproblemer
       Hva er organisasjonspsykologens beste erfaringer og råd for å løse opp i fastlåste situasjoner? Aarseth gjennomgår stegene i
       håndteringen av samarbeidsproblemer, vurderer ulike veivalg og hvor de kan ta oss.
       •  Hvordan gå inn og bygge tillit i en fastlåst situasjon?
       •  Hva gjør man i en fastlåst situasjon der årsaksforholdene er uklare, og man ikke kommer videre?
       •  Hvilke praktiske grep er best egnet for at resultatet blir et godt arbeidsmiljø der partene kan fortsette i sine roller?
       •  Blir noe annerledes når en del arbeidstakere jobber fra hjemmekontoret?
       Sara Aarseth, organisasjonspsykolog i Moment


       1430-1455
       Live spørsmål og svar med Annette Selmer og Sara Aarseth.                                                     www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10