Page 5 - Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt
P. 5

Årsaker til motstand mot endring
       Pandemien gjør at mange virksomheter har fått et prekært omstillingsbehov. Mens noen mener at mennesker har en iboende
       motstand mot endring viser forskningen at det kan være mange ulike grunner til motstand og at det ofte er et sammensatt
       bilde. Alt handler ikke om personlighet eller medfødte preferanser for det stabile. Reaksjoner kan også bunne i selve
       omstillingsprosessen og hvordan ledelsen går frem. Vi ser nærmere på:
       •  Konkrete eksempler på hvordan ledelsens atferd kan trigge motstand
       •  Hva skal til for å bygge tillit til prosessen?
       •  Hvordan en kan snu motstand til noe konstruktivt?
       Inger Stensaker, professor i strategisk endring ved Norges Handelshøyskole (NHH)


       1115-1140
       Live spørsmål og svar med Kristian Foss Aalmo og Kari Bergeius Andersen.


       Fremtidens arbeidsplass – hva skal kontoret være fremover?
       Svært mange – både arbeidsgivere og arbeidstakere - ønsker at vi skal jobbe mer fleksibelt post-pandemi. Det gir muligheter,
       men også utfordringer - både rettslig og praktisk. I Finn har de i praksis jobbet heldigitalt i snart ett år. De har benyttet tiden til
       å planlegge for hvordan de ønsker at arbeidshverdagen skal være når man etter hvert skal kunne benytte kontoret igjen.
       •  Hva skal vi optimalisere for? Individenes behov vs. selskapets behov
       •  Oppussing av kontorlokaler: hvilke veivalg gjør vi for å rigge om arbeidsplassen?
       •  Hvilke røde flagg bør arbeidsgivere være bevisste på i overgangen til mer fleksible arbeidsmåter og lokasjoner?
       Kristin Sætevik, SVP People and Communications i Finn.no og Lars Nørgaard, konsernadvokat i Schibsted


       1300-1325
       Live spørsmål og svar med Christel Søreide og Lars Nørgaard.    www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10