Page 4 - Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt
P. 4

0900 Konferansen starter       Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå?
       Få en gjennomgang av siste års utvikling med fokus på dommer og lovbestemmelser av betydning for HR, samt et frempek om
       hva vi bør forberede oss på videre. Spesielle temaer er blant annet:
       • Oppsigelse i prøvetid begrunnet i opplysningssvikt ved ansettelsen
       •  Virksomhetsoverdragelse og pensjon
       •  Feriepenger på bonus
       •  Seksuell trakassering og diskriminering
       •  Koronaarbeidsplassen: ny hverdag med smittevern og hjemmekontor
       •  Ny rettsutvikling i EU/EØS.
       Kristian Foss Aalmo, advokat og Kari Bergeius Andersen, advokat og partner, begge i SBDL


       Hvordan omstille uten nedbemanning?
       Ved raske endringsbehov – som pandemien har gitt oss mange eksempler på – må omstilling skje innenfor de eksisterende
       arbeidsforholdene. Trygghet om hvilke endringer som kan gjennomføres i kraft av styringsretten kan få stor betydning for
       virksomhetens omstillingsevne. Det kan også redusere behovet for nedbemanning. God dialog og felles forståelse av behov
       løser mye, men hvordan gå frem hvis arbeidstaker ikke vil godta endrede oppgaver eller arbeidsvilkår?
       •  Konflikter som ofte oppstår rundt endringer i stilling og øvrige vilkår
       •  Typetilfeller: endringer arbeidsgiver kan pålegge uten enighet med den ansatte – og noen eksempler på hva som ikke er lov
       •  Råd for hva du som HR-rådgiver eller leder bør og ikke bør gjøre når uenighet oppstår
       Christel Søreide, advokat og partner i Wiersholm
                                                     www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7   8   9