Page 2 - Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt
P. 2

Arbeidsrettskonferansen 2021 - Digitalt                              Omstilling, endring og arbeidsgivers styringsrett er klassiske
                              arbeidsrettslige temaer som det nå er et akselererende trykk på som
                              en konsekvens av pandemien. Når det er behov for raske endringer,
                              er det lurt å være trygg på hva arbeidsgiver kan endre innenfor de
                              eksisterende arbeidsforholdene. Det ligger mye potensiell kraft i dette,
                              og å kunne rigge seg for å skyte fart ut av krisen.
                              Debatten om fremtidens kontorløsninger – såkalte hybride
                              arbeidsformer- og hva som skal skje på kontoret, omsorgsplikt og
                              arbeidsmiljø er også svært aktuelt. Vi får høre mer om muligheter,
                              dilemmaer og utfordringer knyttet til dette. I tillegg får du påfyll
                              om arbeidsgivers handlingsrom når det kommer til å håndtere
                              samarbeidsproblemer og praktiske råd på veien.
                              HR Norges Arbeidsrettskonferanse samler landets fremste
                              fagpersoner og foredragsholdere innen feltet, og fokuserer på sentrale
                              utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ta med
                              deg oppdatert kunnskap, gode råd og forbedrede praksiser tilbake til
                              din virksomhet!

                              Velkommen til Arbeidsrettskonferansen 2021 – Digitalt!
                              Hilsen HR Norge                                                     www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7