Page 6 - Sykefravær_og_arbeidsmiljø
P. 6

Foredragsholdere

      Even Bolstad er daglig leder i HR Norge. Han drar på   Jørn Eldby har over 30 års ledererfaring fra forskning,
      erfaring som toppleder og rådgiver, med faglig bakgrunn i  industri og finans, og har de siste 10 årene ledet SINTEF
      skjæringspunktet ledelse, strategi, økonomi og arbeidsrett. Nord i Tromsø. Med fokus på økt verdiskaping i Nord-Norge
                               og Norge for øvrig, jobber Eldby med innovasjoner og anvendt
      Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i SBDL. Hun  forskning for næringsliv og industri i nord. Han er utdannet
      er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av  sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU, samt bedriftsøkonom
      kjernekreftene i SBDL. Bergeius Andersen har lang erfaring  fra BI.
  som rådgiver for arbeidsgivere, blant annet innen håndtering og
  avslutning av vanskelige sykefraværssaker.           Joy Buikema Fjærtoft er organisasjonspsykolog, ansatt ved
                                  Oslo universitetssykehus og frilanskonsulent i Psychology at
      Tor Åge Skagestad Eikerapen er psykolog og spesialist i  Work. Hun har mange års erfaring fra privat, offentlig og
      organisasjonspsykologi. Han er en av landets mest brukte  frivillig sektor som leder- og organisasjonsutviklingskonsulent.
      foredragsholdere innenfor psykologi, organisasjon og  Kultur, både bedriftskultur og krysskulturelle problemstillinger, har
  ledelse. Skagestad Eikerapen startet sitt første firma som 16-åring.  vært et av hennes kjerneområdene. Hun er vinner av Den norske
  Siden den gang har han vært med på å etablere og lede flere foretak  Arbeidsmiljøprisen 2018 for sitt arbeid med kultur ved Oslo
  innen kultur og IT, blant annet en musikkfestival med over 400  universitetssykehus.
  frivillige medarbeidere. I tillegg til å være organisasjonspsykolog
  jobber han med barn og ungdoms psykiske helse.         Hilde Helland er utdannet sykepleier ved HiA og har en
                                  bachelorgrad i ledelse fra BI. Hun har jobbet 10 år som
      Vicki Culpin is currently Professor of Organisational  avdelingsleder i Kirkens Bymisjon, 4 år som daglig leder ved
      Behaviour at Ashridge Executive Education, part of Hult  Manglerudhjemmet og nå er hun administrerende direktør for det
      International Business School. Culpin specialises in well- nyoppstartede firmaet Kolibri Omsorg.
  being research, specifically related to memory and sleep. She works
  with a range of clients from across the world, teaching leadership
  development, along with sharing her research findings. Her latest
  book, ‘The Business of Sleep’ is published by Bloomsbury and was
  out in March 2018.
      Turid Aspenes er HR-sjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Hun er
      utdannet lærer, og har i tillegg prosjektledelse og ledelse fra
      Handelshøyskolen BI. Aspenes har tidligere jobbet på
  Kroken ungdomsskole, og har konsulent- og ledererfaring fra Ibis IKT
  AS og SpareBank 1-alliansen.


                                                    www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7