Page 5 - Sykefravær_og_arbeidsmiljø
P. 5

Program

  1310  Forskningsbaserte prosjekter for redusering av sykefravær
      Hvorfor oppnår SpareBank1 Nord-Norge de positive resultatene på sykefraværssiden? SINTEF Nord forteller om prosjektet
      ArbeidsKRAFT, hvor målet er å frigjøre arbeidskraft i fem virksomheter – blant annet SpareBank1.
      • Hvordan visualisere effekten av iverksatte tiltak?
      • Hvordan bidra til mer arbeidskapasitet
      • Effekter ved bruk av treningsappen AVANTAS
      Jørn Eldby, administrerende direktør for SINTEF Nord
  1345  Pause
  1405  Arbeid med kultur i praksis
      Kulturen på en arbeidsplass har avgjørende innflytelse på både medarbeidernes helse og engasjement, men også bedriftens resultater.
      I dette foredraget får du høre om hvordan Oslo universitetssykehus jobber med å skape sunne organisasjonskulturer.
      • Hvordan skape innsikt i kulturens betydning, og vekke interesse for å arbeide med kultur?
      • Program for HR og andre interne ressurspersoner i kulturarbeidet
      • Hvilke metoder kan man bruke for å gripe an noe så stort som «kultur»
      Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog ved Oslo universitetssykehus og Psychology at Work. Vinner av Arbeidsmiljøprisen 2018.
  1445  Pause
  1500  Historien om Manglerudhjemmet – Walk the talk
      Historien om Manglerudhjemmet handler om å tørre og bevege seg utenfor komfortsonen, og å vise vei som leder.
      • Hør om konkrete tiltak for brukere og ansatte, og effektene for arbeidsmiljøet og sykefraværet
      • Hvordan skape arbeidsglede?
      • Hvorfor er eierskap til arbeidsplassen så viktig, og hvordan møte skepsis til endringer?
      Hilde Helland, daglig leder for Kolibri Omsorg
  1540  Takk for i dag!
  www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7