Page 4 - Sykefravær_og_arbeidsmiljø
P. 4

Program

  0830  Kaffe og registrering
  0900  Sykefravær og uførhet – Det norske paradokset
      Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
  0910  Håndtering av arbeidstakere med høy fraværsprosent
      Mange arbeidsgivere opplever at de mest utfordrende sykefraværssakene knyttes til arbeidstakere med høy sykefraværsprosent over
      tid. Men de er aldri sykemeldte lenger enn arbeidsmiljølovens beskyttelsesperiode. I mange av disse sakene aner man underliggende
      årsaker til psykisk uhelse, men også vilje.
      • Hvordan tilrettelegge og kommunisere med den sykemeldte?
      • Dersom avslutning er eneste løsning på situasjonen, hvordan gjøre dette?
      • Et foredrag om lovregler og praksis som rettesnor i hinderløypa
      Kari Bergeius Andersen, advokat og partner i SBDL
  0950  Hvordan følge opp en psykemelding?
      De siste ti årene har det vært en dramatisk økning av sykemeldinger relatert til lettere psykiske lidelser. Mange arbeidsgivere synes det
      er krevende å følge opp denne typen sykemeldinger og er usikre på hvordan de skal tilnærme seg den sykemeldte på en god måte.
      • Praktiske råd for god oppfølging av sykemeldte med utfordringer knyttet til psykisk helse
      • Bedre forståelse av hvordan psykisk helse kan påvirke den enkeltes arbeidsinnsats
      • Konkrete verktøy for samtaler med den sykemeldte
      Tor Åge Skagestad Eikerapen, psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi
  1030  Pause
  1050  The business of sleep: The wake up call
      One night of no sleep can affect certain aspects of your behaviour in the same way as being legally over the limit with alcohol. You
      wouldn’t go to work drunk, why would you go to work tired?
      • Understand how poor quality and quantity of sleep can affect your behavior
      • Understand the importance of good sleep for physical and mental health, as well as team og organisational effectiveness
      Vicki Culpin, Professor of Organisational behaviour at Hult International Business School
  1135  Lunsj
  1235  Engasjement og stolthet – drivere for redusert sykefravær?
      SpareBank 1 Nord-Norge har i løpet av de siste årene jobbet systematisk med jobbengasjement og stolthet. De har hatt en hypotese
      om at dreiningen mot et mer engasjerende arbeidsmiljø vil bidra til redusert sykefravær.
      • Å komme sykefraværet i forkant – forebygging, tillit og engasjement
      • En helhetlig og konsistent tilnærming – alt henger sammen med alt
      • Ansvarliggjøring og utvikling av lederens evne og vilje til å utvikle sine medarbeidere
      • Bruk av forskningsbasert kunnskap for å kontinuerlig kunne målstyre tiltak
      Turid Aspenes, HR-sjef i SpareBank 1 Nord-Norge


                                                    www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7