Page 2 - Sykefravær_og_arbeidsmiljø
P. 2

Sykefravær og arbeidsmiljø 2019
       Sykefravær og arbeidsmiljø 2019         Å redusere sykefravær er en utfordring mange bedrifter
                               jobber med i dag. Vi vet at konsekvensene av høyt
                               sykefravær er store, og at et dårlig arbeidsmiljø kan være
                               ødeleggende. Hva kan HR gjøre for å legge til rette for et
                               godt arbeidsmiljø, og hvordan kan du jobbe målrettet med å
                               redusere sykefravær?

                               På konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø tar vi blant annet
                               opp sykefravær relatert til psykisk helse, noe som har hatt en
                               dramatisk økning i løpet av de siste ti årene. Du vil også få
                               høre om hvordan andre har jobbet med å øke engasjement
                               og stolthet på arbeidsplassen – og på denne måten redusert
                               sykefraværet. Vi har invitert eksperter og virksomheter til å
                               dele av sine erfaringer, læringspunkter og verktøy.

                               Start det nye året med inspirasjon og god læring rundt
                               hvordan din virksomhet kan forbedre arbeidet med
                               sykefravær og arbeidsmiljø.

                               Vi gleder oss til å se deg - og dine kolleger!

                               Hilsen HR Norge
                                                    www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7