Page 9 - HR Forum 2022
P. 9

Plenum dag 1


   1700 Faglig program slutt
   1730 - 1830 Vinsmaking. Sosialt program - Se side 9   1730 - 1830 Yogatime. Sosialt program - Se side 9

   1930 Aperitiff og festmiddag

   Alternativ til plenum dag 1

       1345 - 1515  Workshop: Rosa kompetanse i arbeidslivet                 Nautilus (2. etg)
       Fokuset og bevisstheten omkring mangfold og inkludering i arbeidslivet har økt den senere tiden. Å inkludere og få frem
       det beste i alle typer mennesker og kompetanser – det menneskelige potensialet – kommer alle til gode. Likevel er det ofte
       et stykke å gå fra lovende festtaler til faktisk gjennomføring i praksis. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
       - tilbyr i denne workshopen å jobbe frem gode innspill på hvordan offentlige og private arbeidsplasser kan opptre trygt og
       inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn.
       Mathias Holst, rådgiver i Foreningen FRI
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14