Page 8 - HR Forum 2022
P. 8

Plenum dag 1


       1420  Designing employee-centric solutions using agile HR methodologies (in English)
       Alle kjenner til Netflix, som underholder millioner av kunder på tvers av kloden. Juleah Szopo har ansvar for læring og
       organisasjonsutvikling for både ansatte og ledere på tvers av selskapet. Hun vil dele fra deres reise mot å adoptere en
       fullstendig agil utviklingsmodell for HR. Med dette vil de designe og utvikle læring, talent management og ansattopplevelser
       som setter nettopp de ansatte i sentrum.
       •  Hvordan inkluderer Netflix ansatte og ulike målgrupper på reisen med å utvikle HR-løsningene for virksomheten?
       •  Før og etter agil: suksesser, læringspunkter og innsikter fra den agile reisen
       Juleah Szopo, Director Learning & Organizational Development, Netflix

   1500 Pause

       1530  En liten prat om lykke
       Hvor glad og fornøyd er du? Dette enkle lille spørsmålet kan ha enorme konsekvenser for hvordan vi lever våre liv – for våre
       relasjoner, våre karrierer og vår kreativitet. På sin egen signaturmåte presenterer Micael Dahlén:
       •  Egen og andres forskning på trivsel
       •  Metoder for å leve lykkeligere i en hverdag full av nye inntrykk
       •  Hvordan du kan håndterer gamle tankemønstre og evige prestasjonskrav
       Micael Dahlén, forfatter, internasjonal foredragsholder og økonomiprofessor ved Handelshögskolan i Stockholm

       1615  Humanizing Robots (in English)
       Vi finner kunstig intelligens (AI) allerede mange steder i samfunnet, men AI har et enormt potensiale i arbeidslivet. Hva gjør
       vi hvis mangelen på arbeidskraft vedvarer? Kanskje løsningen er «Maskiner som bryr seg»? Hanson Robotics jobber med å gi
       AI og roboter avanserte emosjonelle egenskaper slik at de blir i stand til å bygge relasjoner, respondere empatisk og kjenne
       igjen våre behov og ansiktsuttrykk. En robot som utviser sympati og medmenneskelig forståelse vil kunne brukes på helt andre
       områder enn tidligere og være en ny ressurs.
       • Hvordan vil robotens innpass i arbeidslivet se ut og hva gjør det med den menneskelige kapitalen?
       • Lær mer om hvordan roboter kan tilpasse seg brukernes behov gjennom mellommenneskelig utvikling
       • Opplev hvordan roboten Sophia interagerer med mennesker og still spørsmål direkte til Sophia
       • Hvordan vil roboten Sophia fungere i rollen som administrerende direktør?
       David Hanson Ph.D., CEO and Founder Hanson Robotics
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13