Page 6 - HR Forum 2022
P. 6

Plenum dag 1

   0830  Registrering og kompetansetorget åpner


       0930  Åpning
       Ole Rolfsrud, konferansier


       0935  Velkommen
       Even Bolstad, daglig leder i HR Norge

       0950  Hvilken vei går norsk økonomi?
       De siste par årene har gitt oss pandemi, krig i Europa, energikrise og uvanlig høy inflasjon. Sentralbankene svarer med å sette
       opp renta. Hva blir konsekvensene for norsk økonomi og hva kan vi forvente i 2023?
       •  Få forståelse av hva som har skjedd med verdensøkonomien og hvordan det har påvirket norsk økonomi de siste par årene
       •  Hvilke økonomiske utfordringer og muligheter kan komme de neste årene?
       Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret


       1015  Det er lett å være arbeidslivsrebell fra kontorstolen din
       Hvordan fremtidens arbeidsliv ser ut, er det ingen som vet sikkert. Torbjørn Røe Isaksen deler perspektiver på makrotrender og
       ser med samfunnsanalytisk blikk på hva som treffer oss.
       •  Har pandemien endret arbeidslivet permanent?
       •  Er det for lett å se verden fra kontorstolen?
       •  Hva vil skje fremover?
       Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i økonomiavisen E24

   1045 Pause
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11