Page 4 - HR Forum 2022
P. 4

Program dag 1 - Plenum           Program dag 2 - Delsesjoner

   0830  Registrering og kompetansetorget åpner        B: Karriereløp og    C: Mangfold og
                         A: Nye arbeidsformer                Workshops
   0930  Åpning ved Ole Rolfsrud               beholde talenter  bærekraft
   0935  Velkommen ved Even Bolstad     0900 A1  Nautilus 0900 B1 Atlantis 3 0900 C1 Atlantis 1 og 2 0900 - 1055 Hydra
   0950  Hvilken vei går norsk økonomi?   Workation: Hvorfor  Posten i endring skaper  HR + bærekraft = sant  Workshop: Performance
                                 nye karrieremuligheter – Ingrid Bjørdal
                         bofelleskap på en øy i
                                                  management med
     Nejra Macic              Lofoten?     hva er filosofien bak?      fokus på en bærekraftig
   1015   Det er lett å være arbeidslivsrebell fra kontorstolen din  Marianne Danielsen Nina Christin Yttervik prestasjonskultur og
     Torbjørn Røe Isaksen          0945 Pause    0945 Pause    0945 Pause    medarbeideropplevelse
   1045  Pause                1010 A2  Atlantis 3 1010 B2 Nautilus 1010 C2 Atlantis 1 og 2 Charlotte Siggaard
                                                  Jensen
   1115   Sirkulærøkonomi: What goes around comes around Out of Siloes and into the Verdien av delte verdier Hvordan IKEA
     Mari Larsen Sæther           Matrix: What it takes to  Henrik Sørlie jobber med å gjøre
   1150  Hvilken rolle har HR i bærekraftarbeidet? work cross-functionally  kulturen levende i hele
                         (in English)
                                          organisasjonen
     Cecilie Heuch             Susan Finerty           Monica Bogstad
   1230  Lunsj                1055 Pause    1055 Pause    1055 Pause    1055 Pause
   Plenum          Alternativ til plenum 1120 A3 Atlantis 3 1120 B3 Nautilus 1120 C3 Atlantis 1 og 2
   1345  The future of HR is Agile –  1345 - 1515 Nautilus Aligned autonomy  Karriereutvikling i en  ABB sin mangfolds- og
     but how do we change our  Workshop: Rosa  med transparens som  sjefsløs organisasjon  inkluderingsstrategi 2030
     ways and mindset?  kompetanse i arbeidslivet viktigste ingrediens Magnus Skaalsveen Heidi Robertson
     (in English)    Mathias Holst   Christina Seime
     Riina Hellström            Håvard Høiby
   1420  Designing employee-         1200 Lunsj    1200 Lunsj    1200 Lunsj    1200 Lunsj
     centric solutions using agile
     HR methodologies
     (in English)              Program dag 2 - Plenum
     Juleah Szopo
   1500  Pause       1515  Pause   Plenum                       Alternativ til plenum
   1530  En liten prat om lykke       1300  HR Norges Lederpris            1300 - 1400 Hydra
     Micael Dahlén                Vi gleder oss til å dele ut årets Lederpris. Vi får høre årets vinner   Workshop: Influencing
   1615  Humanizing Robots             presentere sitt arbeid.           Across the Organization
     David Hanson Ph.D. og Sophia the Robot (in English)                    (in English)
                                                  Susan Finerty
   1700  Faglig program slutt
                         1400  Pause                    1400  Pause
   1730 - 1830 Vinsmaking 1730 - 1830 Yogatime
   Sosialt program - se side 9  Sosialt program - se side 9  1425  The Future of Work (in English)
                            Daniel Susskind
   1930  Aperitiff og festmiddag
                         1500  Gleden av å prestere!
                            Nils-Ingar Aadne
                         1545  Slutt
   1   2   3   4   5   6   7   8   9