Page 2 - HR Forum 2022
P. 2

HR Forum 2022                         HR som gjør en forskjell

                         Aldri før har handlingsmiljøet endret seg raskere enn nå, aldri før har så mye
                         ny praksis vært i støpeskjeen. I hvert fall ikke i min levetid. Internasjonale
                         konflikter, pengepolitiske endringer, mangel på råvarer og energi er bare noe
                         av den internasjonale usikkerheten som påvirker oss. I tillegg opplever vi et
                         demografisk skifte, digitalisering og intens jakt på flinke folk som besitter
                         attraktiv kompetanse. Vi ser tendenser til misnøye, lavere tillit, polarisering og
                         svekket tilhørighet. I tillegg er vi litt endringstrøtte, etter to år med korona, som
                         paradoksalt nok gjør at mange ønsker endring – i sitt eget liv. Virksomhetene
                         må løfte seg for å beholde, motivere og rekruttere flinke folk.

                         For makten flyttes stadig mer til medarbeiderne. Noen sitter løst i stolen, og
                         de stemmer med føttene om de ikke er fornøyd. Misnøye smitter, og da blir
                         det også vanskeligere å tiltrekke seg nye. Uten tilgang til arbeidskraft og uten
                         organisering som matcher mål og rammeforutsetninger, kan ingen virksomhet
                         nå sitt fulle potensiale. Og er man konkurranseutsatt, kan man gå overende.
                         Samtidig er det slik at de beste virksomhetene vil klare seg. Alltid. Mange bedre
                         enn noen gang før. Det er arbeidslivets gode darwinisme. Stadig oftere er det
                         mennesker og organisasjon som utgjør forskjellen. Det er HR, det. Og HR Forum
                         er møteplassen for hvordan vi som virksomheter, profesjon og enkeltpersoner
                         skal møte og være i forkant av utfordringene og mulighetene vi har foran oss.
                         Bruk HR Forum til å fylle på med kunnskap, hente inspirasjon og bygge
                         nettverk. Ingen klarer å dra lasset alene, ta derfor gjerne med deg kolleger.
                         Melder du på tidlig og mange, får du også solide rabatter. Sperr datoene og
                         meld dere på nå.
                         Sees i november!


                       Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
   1   2   3   4   5   6   7