Page 8 - HR Dagen i Bergen 2022
P. 8

Biografer


       Dr. Daniel Susskind er Fellow in Economics at Oxford University, Senior Research Associate ved the Institute for Ethics in AI
       at Oxford University, og Research Professor ved King’s College London. Han er medforfatter av bestselgeren The Future of
       the Professions (2015) og forfatter av boken A World Without Work (2020). Sistnevnte beskrevet av New York Times som
       «påkrevd» lesning av enhver potensiell presidentkandidat med fremtidens økonomi i tankene. Hans TED-talk er sett over 1.6
       millioner ganger, og han har tidligere hatt ulike roller i Britisk regjering, blant annet i Statsministerens Strategy Unit, ved Policy
       Unit i 10 Downing Street, og i kabinettet. Han var Kennedy Scholar ved Harvard University.

       Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom
       globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har i tillegg en master i
       kunnskapsledelse fra Nord Universitet.

       Kari Bergeius Andersen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL). Hun er en anerkjent
       arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Andersen er kjent for sitt engasjement og klientfokus. SBDL
       er HR Norges partner på arbeidsrettssiden og bistår medlemmer ved arbeidsrettslige spørsmål. Andersen er medforfatter av
       blant annet arbeidsrettsboken Arbeidslivets spilleregler.


       Lisa Vivoll Straume er faglig leder i Mind AS og har en doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU med spesialisering innen
       organisasjonspsykologi og kognitiv/emosjonspsykologi. Hun har jobbet i grensesnittet mellom forskning og praksis siden 2002
       innen arbeidsmiljø med veiledning, ledertrening og mentaltrening en-til-en og i grupper, samt formidling fra scene og i media.


       Tone Polden Lunde jobber som Inclusion & Diversity Manager i TechnipFMC og hun har lang fartstid bak seg innenfor HR fra
       offentlig og privat sektor.


       Henning Hauso, Styreleder i HR Norge Vest, og HR-direktør i Bergen kommune. Hauso har mange år med ledererfaring bak seg,
       fra blant annet Vest Næringsråd, Kredinor SA og Kreditforeningen Vest. Han har også lang erfaring fra forsikringsbransjen.


       Jonny Færøy, daglig leder i Geruda Bergen AS og styremedlem i HR Norge Vest. Jonny har mange års lederferfaring bak seg,
       med nesten 15 år i Geruda Bergen AS, og tidligere fra Manpower Professional Executive og Norsk Gjenvinning AS.


                                                     www.hrnorge.no
   3   4   5   6   7   8   9