Page 7 - HR Dagen i Bergen 2022
P. 7

1335  Mangfold og Inkludering – Fra ord til handling!
        Mangfold og inkludering har vært på dagsorden hos flere store og mindre bedrifter de seneste årene, og fremdeles ser vi at
        det må være et prioritert tema. «Alle» er enig i at mangfold og inkludering er viktig å jobbe med, og dette er enda mer sentralt
        nå som kandidatmangelen i norsk næringsliv begynner å bli et problem. Hvorfor er det vanskelig å få til den store endringen
        når vi er så enige om at det er viktig?
        •  Hva må til for at bedrifter skal gå fra ord til handling?
        •  Tiltrekke, beholde og utvikle mangfold i bedriften
        •  Aktiviteter og tiltak som kan føre til bedre mangfold og inkludering
        Tone Polden Lunde, Inclusion & Diversity Manager i TechnipFMC


   1415   Pause        1435  Debatt: Verdiskapning gjennom en bevisst strategi rundt mangfold
        Vi inviterer dagens foredragsholdere til diskusjon og meningsutveksling, og tar imot spørsmål fra publikum.
        Henning Hauso, Styreleder i HR Norge Vest, og HR-direktør i Bergen kommune og Jonny Færøy, daglig Leder, Garuda Bergen AS


   1515   Takk for i dag

    www.hrnorge.no
   2   3   4   5   6   7   8   9