Page 6 - HR Dagen i Bergen 2022
P. 6

1045  Arbeidsrettslige utfordringer når det ikke er ressurser og kompetanse å få tak i
        2022 har så langt bydd på store rekrutteringsutfordringer. Det er ikke bare snakk om de «vanlige» IT-stillingene, men på tvers
        av stillingskategorier. Samtidig opplever mange utfordringer med sykefravær samtidig som lovgiver begrenser adgangen til
        innleie av arbeidskraft. Hvordan løser vi disse utfordringene når vi allerede henger etter ressursmessig?
        Kari Bergeius Andersen, Partner og advokat i SBDL, HR Norges partner på arbeidsrettssiden   1130   Lunsj        1230  Kognitiv bias – hvordan kan HR best støtte ledere i å fatte gode beslutninger
        En av de største utfordringene ledere står ovenfor i en verden preget av raske endringer og mange parallelle kriser, er at
        viktige beslutninger, med potensielt store konsekvenser, må tas på et altfor tynt grunnlag. Kort tid, høy kompleksitet og uklart
        risikobilde gir et utfordrende utgangspunkt for gode beslutningsprosesser.
        I dette foredraget vil Straume
        •  Forklare hjernens ulike systemer for tenkning og fallgruvene vi ubevisst går i når vi tar valg – kalt kognitive bias
        •  Dele sine erfaringer fra å trene toppledere i store, globale organisasjoner til å reflektere over komplekse problemstillinger
         som etiske dilemma
        •  By på konkrete verktøy for hvordan ledere og virksomheter kan jobbe målrettet og systematisk med å håndtere kognitive
         bias og sikre best mulig grunnlag for gode beslutninger
        Lisa Vivoll Straume, Faglig leder i Mind AS   1315   Pause                                                     www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7   8   9