Page 5 - HR Dagen i Bergen 2022
P. 5

0830 Registrering   0900   Velkommen        0910  A World Without Work (in English)
        Ny teknologi har alltid provosert og skapt panikk hos arbeidere som blir erstattet av maskiner. Tidligere har slik frykt vært
        feilplassert, og mange økonomer hevder at det fremdeles stemmer. Daniel Susskind mener det stiller seg annerledes i
        dag. Fremskritt innen kunstig intelligens gjør at alle typer jobber i økende grad er utsatt. Så hvordan kan vi alle blomstre i
        fremtiden? Daniel Susskind gir oss gode råd på veien.
        •  Teknologiske fremskritt kan føre til velstand uten sidestykke, og sørge for at alle har nok å leve av.
        •  Hvordan fordeler vi velstanden rettferdig, begrenser kraften i Big Tech, og skaper mening i en verden der arbeid ikke lenger
         er sentrum i livene våre?
        Dr. Daniel Susskind er Fellow in Economics at Oxford University, Senior Research Associate ved the Institute for Ethics in AI at
        Oxford University, og Research Professor ved King’s College London.


   0955   Pause        1015  HR i en brytningstid
        Årets nordiske HR undersøkelse viser at HR har styrket sin posisjon. Med det som utgangspunkt har HR et godt utgangspunkt
        for veien videre. Samtidig har vi vært gjennom et veiskille de siste to årene og vi kan derfor stille oss spørsmål hvorvidt
        dagens HR er innrettet for fremtidens arbeidsliv?
        I sitt innlegg deler Sven Kinden Iversen HR Norges betraktninger om;
        •  Aktuelle arbeidslivstrender og hvordan disse påvirker HR’s prioriteringer?
        •  HR’s utvikling av egen kompetanse etter å ha tatt plass ved bordet – hva nå?
        •  HR teknologi – hygienefaktor eller bidrag til konkurransefortrinn
        Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig i HR Norge

    www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7   8   9