Page 2 - HR Dagen i Bergen 2022
P. 2

HR Dagen i Bergen 2022                              Vi er tilbake med fysisk konferanse i Bergen, og gleder oss til å ønske
                              velkommen i september.
                              Mye har endret seg de to siste årene. Hjemmekontoret tas nå for
                              gitt hos mange – det er til og med forventet. Dette krever en større
                              bevissthet rundt tillit og hvordan vi beholder fellesskapsfølelsen på
                              jobb.
                              Videre har mangfold virkelig fått en plass på agendaen, men hva
                              innebærer det å jobbe profesjonelt med mangfold for HR?

                              Den 20. september møter du eksperter fra både inn- og utland, og vi
                              ser på spennende temaer rundt fremtidens arbeidsliv, hvordan vi kan
                              utfordre måten vi leder på, og ikke minst, fatte bedre beslutninger.
                              I tillegg tar vi et blikk på hvilke trender som påvirker oss, og hvilket
                              mulighetsrom vi har når det er beintøft å få tak i de menneskene vi
                              trenger.
                              Vi avslutter dagen med både foredrag og debatt rundt mangfold – et
                              tema som blir viktigere for oss å forstå og mestre.

                              Vi gleder oss og ser frem til å møte dere!
                              Hilsen HR Norge


                                                     www.hrnorge.no
   1   2   3   4   5   6   7